» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Wentylacja z rekuperacją

NASZA OFERTA:
WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ
Wentylacja z rekuperacją jest najbardziej efektywnym systemem. Ruch powietrza wymuszany jest tu przez urządzenia mechaniczne, tzw. centralę wentylacyjną zasilaną prądem elektrycznym. Gwarantuje to niezależność systemu wentylacji od pogody.

Dodatkowo, centrala wyposażona jest w wymiennik ciepła tzw. rekuperator, dzięki któremu można odzyskać ciepło z ogrzanego wcześniej wywiewanego powietrza. Zapewnia on możliwość bardzo wydajnego wentylowania pomieszczenia bez obawy wychłodzenia domu i związane z tym straty energetyczne.

JAK DZIAŁA REKUPERACJA?

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją polega na usunięciu z pomieszczeń powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego, przy jednoczesnym odzysku ciepła ze zużytego powietrza. Odzyskaną w ten sposób energię wykorzystuje się do ogrzania świeżego powietrza.
1. Świeże powietrze zasysane jest z zewnątrz budynku poprzez czerpnię i przechodzi kanałami
    wentylacyjnymi do centrali wentylacyjnej.

2. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w zespól dwóch wentylatorów , filtry powietrza oraz
    wymiennik ciepła zwany rekuperatorem.

3. Równocześnie kuchni, pomieszczeń sanitarnych, garderób oraz innych pomieszczeń technicznych
    usuwane jest powietrze zużyte, które kanałami wentylacyjnymi trafia do rekuperatora.

4. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik ciepła, oddaje swoje ciepło powietrzu
    dostarczonemu z zewnątrz. Konstrukcja rekuperatora uniemożliwia mieszanie się powietrza
    usuwanego ze świeżym.

5. Świeże i ogrzane świeże powietrze z centrali wentylacyjnej trafia kanałami wentylacyjnymi do
    pomieszczeń takich jak salon, sypialnie, gabinety itp.

6. Zużyte powietrze wyrzucane jest przez wyrzutnię na zewnątrz budynku. 

W nowoczesnych rekuperatorach ruch powietrza wymuszany jest przez energooszczędne wentylatory na prąd stały, a dzięki zastosowaniu kanałów wentylacyjnych z gładkimi ściankami wewnętrznymi, opory przepływu, jak i hałas emitowany przez instalację, są minimalne. Sterowanie może być realizowane przez programator będący urządzeniem bezprzewodowym lub za pomocą prostego, manualnego przełącznika.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA REKUPERATORA

Eksploatacyjne:
» Działa niezależnie od pogody, ciśnienia, temperatury powietrza, wentylacja zapewnia stały dopływ
   świeżego powietrza
» Nawiewane powietrza jest filtrowane, można zastosować filtr antyalergiczny
» Umożliwia dostosowanie ilości powietrza do indywidualnych potrzeb
» Umożliwia utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu
» Oszczędność ciepła potrzebnego do ogrzewania, pomimo efektywnej wentylacji odzyskujemy
   znaczną część z ogrzanego budynku
» Obniżenie poziomu hałasu docierającego z zewnątrz (zamknięte okna)
» Budynek jest bezpieczniejszy (zamknięte okna)

Inwestycyjne na etapie budowy:
» Rezygnacja z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych.
» Tańsze okna ponieważ nie muszą być otwierane ( a nawet nie powinny)

Działamy w oparciu o wysokosprawne systemy firm:
Centrale wentylacyjne MISTRAL PRO, MISTRAL DUO
» wymiennik przeciwprądowy lub krzyżowy
» wydajność do 2000 m3/h
» bogaty zakres konfiguracji i sterowania
» możliwość współpracy z GWC
» dostępna wersja ekonomiczna MISTRAL
   (wydajność do 6000 m3/h)
Centrale wentylacyjne MISTRAL MAX
Zastosowanie w centrali wentylacyjnej pompy ciepła umożliwia realizowanie dodatkowych funkcji:
» chłodzenia (klimatyzacji)
» nawilżania (w połączeniu GWC)
Centrale wentylacyjne Vallox
» produkcja – Finlandia
» wymiennik przeciwprądowy lub krzyżowy
» wydajność do 1000 m3/h
» bogaty zakres konfiguracji i sterowania

Wybór konkretnego systemu i zastosowana technologia montażowa dokonywana jest każdorazowego indywidualnie z uwzględnieniem konkretnych wymagań i oczekiwań inwestora.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW