» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Wentylacja hybrydowa

NASZA OFERTA:
WENTYLACJA HYBRYDOWA
Doskonalsza niż natura

Wentylacja hybrydowa to taki system, w którym wentylacja mechaniczna i naturalna wzajemnie się uzupełniają. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wentylatorów (nasad) o unikalnej konstrukcji pozwalających na wykorzystanie istniejących w kanałach sił grawitacyjnych. Łączy ona zalety wentylacji grawitacyjnej, takie jak komfort akustyczny, ekonomiczna praca, z zaletami wentylacji mechanicznej – niezależność od warunków atmosferycznych (temperatura, wiatr, opady atmosferyczne).

Układ zwany wentylacją hybrydową działa w sposób mechaniczny, a gdy tylko jest to możliwe jest wspomagany lub zastępowany przez naturalną wymianę powietrza. W zależności od zastosowanej nasady oraz przyjętego systemu sterowania możliwe są różne koncepcje techniczne współpracy sił natury i wentylatorów. Układ wentylacji hybrydowej jest realizowany przy wykorzystaniu istniejących kanałów wentylacyjnych, które na dachu zakończone są nasadą.

Wentylacja hybrydowa idealnie nadaje się do modernizacji istniejących systemów wentylacji grawitacyjnej zarówno w domach mieszkalnych jak i obiektach większych.

JAK DZIAŁA WENTYLACJA HYBDRYDOWA


Wentylacja hybrydowa to system który opiera się na połączeniu nawiewników( okiennych lub ściennych), kratek wywiewnych oraz wentylatora dachowego zwanego nasadą wentylacyjną.

Nawiew powietrza realizowany jest za pośrednictwem nawiewników okiennych lub ściennych. Następnie przepływa ono w kierunku kratek wywiewnych umieszczonych w kuchni, łazience, toalecie, itd .Podczas przemieszczenia się strugi powietrza przez pomieszczenia absorbowana jest wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Zużyte powietrze jest usuwane za pośrednictwem kratki wywiewnej. Zapewniają one stabilizacje przepływu powietrza, a również umożliwiają regulację strumienia powietrza wentylacyjnego, dostosowując napływ do chwilowych potrzeb. Usuwane powietrze po pokonaniu kratki wentylacyjnej trafia do pionowego kanału wentylacyjnego. Kanałem dociera do poziomu dachu, gdzie na zwieńczeniu kanału znajduje się nasada. Nasada latem wzmacnia grawitacyjny przepływ powietrza, natomiast zimą reguluje przepływ. W zależności od przyjętego rozwiązania nasada może obsługiwać jedno lub kilka pomieszczeń jednocześnie. Indywidualne sterowanie każdej nasady umożliwia precyzyjne wyregulowanie wentylacji.

ELEMENTY SKŁADOWE WENTYLACJI HYBDRYDOWEJ

Nawiewniki okienne - pozwalają na wentylację pomieszczeń przy całkowicie zamkniętym oknie, przez dopuszczenie stałej ilości powietrza. W odróżnieniu od uchylenia czy mikrorozszczelnienia okna, nawiewniki zapobiegają wyziębieniu mieszkania, dostawaniu się do pomieszczeń wody opadowej, owadów i ogranicza hałas. Uchylenie okna zakłóca pracę zaworów termostatycznych w grzejnikach co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego zużycia energii. Nawiewniki nie wymagają zostawienia otwartego okna kiedy wychodzimy z domu, dzięki czemu pomimo wentylacji jest on ciągle zabezpieczony przed włamaniem. Montowane są w górnej części okna. Działają bezobsługowo i automatycznie, nie wymagają zasilania. Czytaj więcej

Nawiewniki ścienne - spełniają podobną funkcję do nawiewników okiennych, jednak w odróżnieniu od nich montowane są na ścianie zewnętrznej pod sufitem. Optymalizuje automatycznie strumień nawiewanego powietrza dla każdego pomieszczenia, całodobowo, w zależności od potrzeb wentylacyjnych. Zapewnia prawidłową wentylację nie powodując wychłodzenia mieszkania. Montowany jest w przepuście ściennym. Powinien być zamontowany w górnej części ściany, tj. ok. 2 m od poziomu podłogi. Od zewnątrz montowany jest okap osłaniający wlot powietrza przed opadami deszczu i owadami. Czytaj więcej

Kratki wywiewne - pełnią funkcję regulatora przepływu powietrza dostosowując przepływ powietrza do wymogów sanitarnych pomieszczenia. Kratki montowane są w instalacjach wentylacyjnych na zakończeniach przewodów wyciągowych. Dostępne są w wersji ciśnieniowej, a także z funkcja sterowania czujnikiem wilgoci. Niewielkie wymiary oraz estetyka wykonania sprawiają, że kratka jest idealnym rozwiązaniem dla kuchni, łazienki czy WC. Czytaj więcej

Nasady wentylacyjne - to niskociśnieniowe wentylatory o specjalnej konstrukcji montowane na szczycie kanałów wentylacyjnych. Wspólną cechą wspomnianych nasad jest niskie podciśnienie wytwarzane w kanałach wywiewnych. Jest ono zbliżone do podciśnienia, jakie w naturalny sposób powstaje w kanałach wywiewnych.

Nasady przeznaczone do wentylacji hybrydowej oferowane są przez firmy: „Uniwersal” i „Darco”.


Wymienione nasady można bez większego kłopotu zamontować na istniejących kanałach wywiewnych wentylacji naturalnej. Z tego względu mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w budynkach nowych, ale dają szansę na skuteczną modernizację istniejących obiektów, także tych wyposażonych w zbiorcze kanały wywiewne. Nasady wszystkich trzech producentów to urządzenia energooszczędne. Zużycie prądu przez wentylatory jest znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnej wentylacji mechanicznej wyciągowej. Dzięki rozwiązaniu niskociśnieniowemu zapewniona jest też cicha praca instalacji.

Praca nasady wentylacyjnej może być ustawiona jako:
stała - prędkość obrotową nasady hybrydowej dobiera się na podstawie pomiaru przepływu powietrza przez daną kratkę wywiewną
zmienna - gdzie nasada ta połączona jest z układem sterującym, umożliwiającym przełączanie z trybu pracy systemu: naturalnego lub mechanicznego w zależności od potrzeb wentylacyjnych pomieszczeń. Zastosowanie automatyki dostosowującej tryb pracy do panujących warunków wewnętrznych i zewnętrznych, a także wykorzystującej tryb pracy wentylacji naturalnej daje dodatkowe oszczędności energii.

Czytaj więcej:
Nasady hybrydowe „Uniwersal”
Turbowenty hybrydowe „Darco”
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW