» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Modernizacja wentylacji grawitacyjnej » Kłopoty z wentylacją grawitacyjną

NASZA OFERTA:
KŁOPOTY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ
Z wentylacją jest podobnie jak z oddychaniem. Prawidłowo działająca wentylacja potrzebuje dostarczenia świeżego powietrza (WDECH) i usunięcia zużytego powietrza (WYDECH). Wentylacja jest to bowiem proces ciągłej wymiany zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Dom musi po prostu ODYCHAĆ.

NATURA GÓRĄ

Wentylacja grawitacyjna zależy od wpływów zewnętrznych czynników atmosferycznych, temperatury powietrza oraz siły wiatru. Powoduje to brak, stabilnej w czasie, wymiany powietrza. Gdy temperatura na zewnątrz maleje względem temperatury w mieszkaniu, wzrasta intensywność wentylacji w sposób liniowy, natomiast gdy na dworze zaczyna wiać silny wiatr to intensywność wentylacji wzrasta w kwadracie zmiany prędkości wiatru. Zatem zimą, gdy okna są rozszczelnione i wentylowanie zachodzi w sposób niekontrolowany, powinniśmy ograniczyć wentylację. Szczególnie dotkliwe jest to podczas mrozów i silnych wiatrów gdy następuje szybkie wychłodzenie mieszkania i co gorsza nadmierne wysuszenie. Natomiast latem, proces wentylowania zachodzi tylko podczas wietrznej pogody. Gdy jest ciepło i bezwietrznie, wentylacja przestaje działać. Wilgoć i inne zanieczyszczenia nie są praktycznie usuwane.

NOWE NIE ZNACZY LEPSZE

onstrukcja dawnych domów częściowo niwelowała niekorzystne skutki braku, czy nadmiernej niekontrolowanej wentylacji. Grube pełne mury, wapienne tynki, wysokie kondygnacje - działały jako swoisty akumulator ciepła, zapewniając korzystny mikroklimat panujący wewnątrz domu. Powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych było wymieniane kilka razy w ciągu godziny.

Obecnie w naszych nowoczesnych domach jest na ogół cieplej, ale za to uwidoczniły się liczne problemy w funkcjonowaniu wentylacji, mogące powodować bardzo groźne konsekwencje dla stanu technicznego budynków oraz dla komfortu i samopoczucia użytkowników.

W myśl obowiązujących w naszym kraju przez kilka dziesięcioleci przepisów budowlanych świeże powietrze zwyczajowo dostawało się do mieszkania drogą infiltracji poprzez nieszczelności w oknach. Jednak stosowana od ponad 20 lat stolarka okienna nowej generacji (zarówno pcv jak i drewniana) dożąć do poprawy parametrów, zdecydowanie ograniczyła lub nawet wyeliminowała infiltrację powietrza. Nawet okna wyposażane w funkcje mikrowentylacji nie są w stanie spełnić wymogów zapewnienia wystarczającej ilości świeżego powietrza. Szczelne okna powodują, że mieszkanie zamienia się w hermetyczny „termos”. Montowane obecnie okna zaczęły wręcz stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska użytkowników.

PROBLEM Z WILGOCIĄ

Powstawanie zanieczyszczeń i zawilgocenie powietrza jest procesem naturalnym, będącym efektem różnych zachodzących w pomieszczeniu zjawisk jak: spalanie gazu, gotowanie, pranie, suszenie, kąpiel, oddychania mieszkańców. Przeciętna 3 osobowa rodzina produkuje 4 kg wilgoci dziennie.

Nieusunięta z pomieszczenia wilgoć sprzyjają rozwojowi grzybów, pleśni oraz różnego rodzaju bakterii, wirusów i innych zarazków chorobotwórczych, które negatywnie oddziałują na jakość środowiska wewnętrznego. Może to stać się przyczyną różnych chorób. Dodatkowo wpływają negatywnie na konstrukcje budynku powodując jego postępującą degenerację. Warunkiem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń jest sprawnie działająca wentylacja.

KRATKA NIE WYSTARCZY

Na ogół inwestorzy pamiętają o potrzebie istnienia kratek wyciągowych na tym ich troska o wentylację się kończy. Zapominają, że aby wentylacja właściwie działała potrzebny jest dobrze działający komin. Aby komin właściwie spełniał swoją rolę musi mieć właściwie dobrany przekrój oraz odpowiednią wysokość. Przyjmowany zwyczajowo przekrój 14 x14 cm nie zawsze jest wystarczający. Im niższa jest wysokość komina wentylacyjnego, tym większy musi być jego przekrój zapewniając określony przepływ powietrza. Dla pomieszczeń na ostatniej kondygnacji komin musi mieć wysokość minimum 2-3 m i wymiary 14 x 27 cm, a nie zwyczajowe 14 x 14 cm. Bardzo istotne jest również usytuowanie komina na dachu oraz wzajemne usytuowanie poszczególnych kominów względem siebie . Dopiero spełnienie tych wszystkich warunków powoduje, że komin może popranie funkcjonować. Jednak nawet najlepiej zaprojektowany i wykonany komin nie będzie niezależny od warunków zewnętrznych.

PODSUMOWANIE

Aby wentylacja grawitacyjna mogła poprawnie działać potrzebne jest spełnienie dwóch warunków.

1. Należy zapewnić skuteczny nawiew świeżego powietrza, realizowany inną drogą niż infiltracja.

2. Komin jako „motor systemu usuwania zanieczyszczonego powietrza musi działać bez przerwy z niezależną od warunków atmosferycznych skutecznością.

Spełnienie tych warunków zapewni, że wentylacja grawitacyjna zacznie działać poprawnie, a tym samym poprawi się komfort użytkowania naszych mieszkań.

© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW