» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Pomiary skuteczności wentylacji

NASZA OFERTA:
POMIARY SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI
Pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej są ważnym elementem w procesie budowy i eksploatacji instalacji wentylacji mechanicznej. Przeprowadza się je aby ocenić, czy wykonana instalacja wentylacji pracuje właściwie. Porównanie projektowych i uzyskiwanych wartości temperatury, ciśnienia czy przepływu oraz odpowiednie wyregulowanie układu wentylacji jest warunkiem do odbioru instalacji wentylacji. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji jest wymagany przez SANEPID przy odbiorze technicznym lokalu. Pomiary skuteczności wentylacji wykonuje się w ramach okresowych przeglądów podczas eksploatacji instalacji, sprawdzając zgodność funkcjonowania z parametrami pracy założonymi w trakcie projektowania.

Niezależnie jednak od tego, czy układ działa nieprawidłowo, czy dopiero jest w trakcie uruchamiania, pojawia się konieczność przeprowadzenia pomiarów wydajności instalacji wentylacji. Na ich podstawie możemy ocenić poprawność pracy układu oraz podejmować działania związane z jego naprawą czy wyregulowaniem systemu wentylacji.

Zakres prac związanych z pomiarami skuteczności wentylacji mechanicznej:
» zapoznanie się podczas wizji lokalnej z urządzeniami oraz dokumentacją techniczną oraz ustalenie
   celu badań oraz metod pomiarowych
» pomiar kubatury pomieszczenia
» Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających
» pomiary ciśnienia w kanałach wentylacyjnych oraz w pomieszczeniach wentylowanych
» pomiary wydajności układów wentylacyjnych - bilanse powietrza wentylacyjnego
» opracowanie wyników pomiarów
» porównaniem wyników z wartościami projektowymi lub z wymaganiami prawnymi w zależności
   od ustaleń

Pomiary wydajności wentylacji wykonujemy przy pomocy mierników francuskiej firmy KIMO. Stosujemy: anemometry skrzydełkowe ze stożkami pomiarowymi do pomiarów wydajności na kratkach wentylacyjnych oraz anemometry z sondami termooporowymi do pomiarów przepływów w kanałach.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW