» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Modernizacja wentylacji grawitacyjnej

NASZA OFERTA:
MODERNIZACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Z wentylacją jest podobnie jak z oddychaniem. Prawidłowo działająca wentylacja potrzebuje dostarczenia świeżego powietrza (WDECH) i usunięcia zużytego powietrza (WYDECH). Wentylacja jest to proces ciągłej wymiany zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Dom musi po prostu ODYCHAĆ.

Większość naszych domów wyposażona jest w wentylację grawitacyjną. Jest to bardzo proste rozwiązanie wykorzystujące prawa fizyki, działające bez wiedzy i ingerencji użytkownika.


Aby jednak wentylacja grawitacyjna mogła działać poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:
» okna powinny zapewnić dopływ świeżego powietrza,
» konstrukcja kanałów wentylacyjnych na dachu powinna być tak zaprojektowana, aby ograniczyć możliwości "wstecznego" wdmuchiwania powietrza.
» temperatura wewnątrz domu musi być wyższa niż na zewnątrz
» na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,

Gdy któryś z tych warunków nie jest spełniony zaczynają się kłopoty. Czytaj więcej - Kłopoty z wentylacją grawitacyjną

Skutki złej wentylacji to:
» grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, w narożach pokoi, za meblami,
» nieprzyjemny zapach,
» zaparowane szyby w oknach,
» złe samopoczucie, bóle głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa i gardła, podrażnienia skóry, prowadzące do chorób dróg oddechowych, a nawet nowotworów
» niszczenie konstrukcji budynku poprzez wnikanie wilgoci do wnętrza ścian

Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla popularnie zwanym czadem to kolejny problem, który może zaistnieć gdy wentylacja źle działa. W pomieszczeniach, w których znajdują się pracujące urządzenia gazowe ( piece gazowe, kuchnie), a ilość dostarczanego z zewnątrz powietrza jest niewystarczająca może dojść do niecałkowite spalania gazu w efekcie czego powstanie tlenek węgla. Efekt ciągu wstecznego gdy z kratek wywiewnych zaczyna dmuchać zimne powietrze, a z mieszkania nie jest usuwane "zużyte" powietrze, w tym również gazy spalinowe powstałe w trakcie pracy urządzeń gazowych.

SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY WENTYLACJI

Nawiewniki okienne - pozwalają na wentylację pomieszczeń przy całkowicie zamkniętym oknie, przez dopuszczenie stałej ilości powietrza. W odróżnieniu od uchylenia czy mikro rozszczelnienia okna nawiewniki zapobiegają wyziębieniu mieszkania, dostawaniu się do pomieszczeń wody opadowej, owadów i ogranicza hałas. Uchylenie okna zakłóca pracę zaworów termostatycznych w grzejnikach co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego zużycia energii. Nawiewniki nie wymagają zostawienia otwartego okna kiedy wychodzimy z domu, dzięki czemu pomimo wentylacji jest on ciągle zabezpieczony przed włamaniem. Montowane są w górnej części okna. Czytaj więcej - nawiewniki okienne

Nasady kominowe - to elementy wykańczające przewody wentylacyjne. Zadaniem ich jest wzmocnienie ciągu w przewodach wentylacyjnych proporcjonalnie do prędkości wiatru oraz osłona przewodów przed opadami atmosferycznymi co ma istotny wpływ na stan całego pionu kominowego. Są to urządzenia dynamicznie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Na dominująca pozycję odgrywają nasady kominowe takich firm jak: „ Darco”, „Vents” i „Dospel” (odpowiednio : Turbowent, Turbomax, TRN, Colt).

Wentylacja hybrydowa - to system który opiera się na połączeniu nawiewników ( okiennych lub ściennych), kratek wywiewnych oraz wentylatora dachowego zwanego nasadą wentylacyjną. W wentylacji tej mamy do czynienia z wzajemnym uzupełnianiem wentylacji mechanicznej i naturalnej. Wykorzystując wszędzie gdzie możliwe „siły natury” wspomaga je działaniem mechanicznym. Możliwe jest zastosowanie również zastosowanie elementów sterowania dostosowujących pracującą wentylacje do potrzeb użytkowników. Czytaj więcej - wentylacja hybrydowa

© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW