» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Ekspertyzy i opinie techniczne

NASZA OFERTA:
EKSPERTYZY I OPINIE
Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej.

Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze musi być jednoznaczna. Zawiera ocenę rozwiązań powstałych na etapie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych. A także może zawierać ocenę nakładów finansowych związanych z realizacją i eksploatacją opiniowanego obiektu lub instalacji. 

Ekspertyza techniczna jest opracowaniem szerszym, niż opinia. Postawiona diagnoza jest uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. W opracowaniu zawarta jest też ocena stanu przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy. Przedstawia występujące w badanych elementach uszkodzenia lub zastosowane niewłaściwe rozwiązania. Zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw lub modernizacji.

Zapewniamy szeroki zakres specjalistycznych ocen obiektów opartych na naszym doświadczeniu budowlanym

Specjalizujemy się w ocenach stanu:
» instalacji grzewczych
» efektywności energetycznej kotłów
» efektywności energetycznej klimatyzacji
» instalacji wentylacji mechanicznej
» systemów kominowych
» systemów wentylacji grawitacyjnej

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW