» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Doradztwo energetyczne

NASZA OFERTA:
DORADZTWO ENERGETYCZNE
Doradztwo energetyczne w budownictwie to dość szerokie pojęcie. Obejmuje ono szereg działań projektowych, optymalizacyjnych lub wdrożeniowych Może ono dotyczyć analizy na etapie projektowym, wykonawczym bądź eksploatacyjnym obiektu budowlanego. Rolą doradcy jest optymalny dobór elementów wykonawczych planowanego przedsięwzięcia, obliczenie kosztów inwestycyjnych tego przedsięwzięcia oraz okresu jego zwrotu, a efektem jego działań powinny być zmniejszone koszty eksploatacyjne. W zależności od działań modernizacyjnych, jakie klient zdecyduje się podjąć doradca energetyczny może dobrać odpowiednie finansowanie, aby zmaksymalizować efekty ekonomiczne danego przedsięwzięcia.

Doradztwo prowadzimy w następujących obszarach:
» instalacje grzewcze
» alternatywne i odnawialne źródła ciepła
» klimatyzacja i wentylacja
» budownictwo pasywne i energooszczędne

Usługi nasze adresujemy zarówno obiektów nowych jak i modernizowanych.

Zakres naszych usług obejmuje również:
» przygotowanie (weryfikacja poprawności) niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji
» uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w urzędach związane z procesem budowlanym (mapy geodezyjne, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę)
» fachowy nadzór nad inwestycją
» po zakończania inwestycji - przygotowanie, sprawdzenie kompletności i prawidłowości niezbędnych dokumentów oraz pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW