» Strona główna » Uprawnienia » Kontakt

Strona główna » Badania termowizyjne

NASZA OFERTA:
BADANIA TERMOWIZYJNE
Badania termowizyjne (termowizja) jest to metoda obrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów. Pomiar temperatury w tej metodzie odbywa się w sposób nieniszczący, nieinwazyjny i bezstykowy.

Termowizja pozwala w budownictwie na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów poprzez wykrywanie i późniejszą naprawą wad wykonawczych w budynkach, które nie były widoczne „gołym okiem". Metoda ta wykrywa wszystkie miejsca w budynku, których temperatura odbiega od normy. Przyczyną tych nieprawidłowości mogą być ukryte wady budowlane, takie jak uszkodzenia czy' brak warstwy izolacyjnej. Mogą to też być przecieki wodne czy źle wykonane elementy' elewacji budynku. Zdjęcia termowizyjne, są cennym źródłem wiedzy' o stanie samego budynku, szczególnie tam, gdzie brak jest dokumentacji budowlanej bądź też, gdy w trakcie budowy zostały dokonane nieudokumentowane zmiany budowlane

Otrzymywany jest w rezultacie pomiaru tzw. termogram, czyli obraz, na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury. Wysoka czułość, duża dokładność oraz dobra rozdzielczość stosowanych obecnie kamer termowizyjnych, pozwala na uzyskanie termogramów o jakości pozwalającej na wykrycie wszystkich anomalii rozkładu temperatury.

W budownictwie badania termowizyjne mogą być stosowane do:
» dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych,
» ocenę szczelności stolarki budowlanej i wykrywanie miejsc strat ciepła,
» wykrywanie mostków termicznych w przegrodach budowlanych,
» wykrywanie niepożądanej infiltracji zimnego powietrza przez przegrody,
» wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych,
» kontrola jakości prac budowlanych (inspekcje przed i po wykonaniu prac remontowych, dociepleniowych i innych),
» badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła,
» lokalizowanie przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego,
» wykrywanie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach,
» lokalizacja przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody,
» diagnostyka systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
» ocena izolacji i kominowych oraz zawilgoceń dachu,
» wykrywanie i lokalizowanie zawilgoceń i wycieków w przegrodach, oraz miejsc zagrożonych („punkt rosy") pojawieniem się zagrzybienia,

Większość wymienionych powyżej zastosowań wymaga przepływu ciepła przez przegrody budowlane, a zatem badania termowizyjne dokonywane są w czasie sezonu grzewczego, przy odpowiedniej różnicy temperatur: otoczenia i wewnątrz budynku. W Polsce pomiary wykonuje się najczęściej przy różnicy temperatury powietrza po obu stronach ściany osłonowej nie mniejszej niż 10°C. W celu uniknięcia wpływu operacji słońca na rozkład temperatury na ścianach osłonowych, badania termowizyjne wykonywane są najczęściej wieczorem lub w nocy. Najwłaściwszym czasem dla badań jest okres od listopada do lutego.
Jesteśmy obecni w Warszawie oraz na terenie powiatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa-Zachodnia, Żyrardów.
© 2015 B.T.B „Technigon", ul. Wilsona 32a 05-840 Brwinów, tel. (22) 729 69 45 10 Minut Marketing - Projektowanie stron WWW